Zgrada 3+4 R2

Повеќе за нас


Ранвеј Инженеринг – Струмица е копманија која се занимава со инвестирање во високаградба со продажба на станбени и деловни простори, која постојано го следи трендот во градежниот сектор се со цел активно вклучување во подобрување на животниот стил на живеење во колективни станбени згради.

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Следејќи ги светските трендови се здобивме со довербата на огромен број задоволни клиенти.

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Наша одговорност е да го подобриме квалитетот на просторот и животната средина во која живееме.

КВАЛИТЕТ

Работиме со врвни светски и европски реномирани компании. Квалитетот е наша примарна цел!