Комплекс ,,Карпош” – Струмица

Дел од нашите објекти во Комплекс ,,Карпош” – Струмица.

Првиот објект

Вториот објект

Третиот објект

Четвртиот објект